Andrzej Stadnik

Komitet Wyborczy Wyborców
TRADYCJA  ROZWÓJ  NOWOCZESNOŚĆ 

Wybory Samorządowe 2024


Kandydaci do Rady Miejskiej w Nysie

Okręg nr 1
Podzamcze, Ujejskiego, Słowiańska, Jędrzychów
 • 1. Adam Mazguła
 • 2. Amadeusz Smyk
 • 3. Katarzyna Rembisz
 • 4. Magdalena Malinowska
 • 5. Krystyna Sajek
 • 6. Maksymilian Stadnik
Okręg nr 2
Śródmieście
 • 1. Roman Jabłoński
 • 2. Tomasz Przybyłowski
 • 3. Aleksandra Skopek
 • 4. Magdalena Cymbalista
 • 5. Teresa Baj
 • 6. Marek Dudek
Okręg nr 3
Nysa Południe
 • 1. Jacek Krzysztoń
 • 2. Ireneusz Kulak
 • 3. Tadeusz Lamer
 • 4. Anna Szczypta
 • 5. Magdalena Kazibut
 • 6. Grzegorz Rembisz 
 • 7.  Elżbieta Dumańska
Okręg nr 4
Okręg wiejski
 • 1. Andrzej Stadnik
 • 2. Zofia Klar
 • 3. Ryszard Rychlik
 • 4. Daria Biniek
 • 5. Paulina Ziemiańska
 • 6. Marek Szczypta
 • 7. Tomasz Zahuta

Program wyborczy

KWW Tradycja Rozwój Nowoczesność

Rok 2024 powinien być czasem pozytywnych zmian dla miasta Nysa.
Dlatego postanowiłem włączyć się aktywnie w ten proces i na skutek zachęt społeczeństwa Nysy, zdecydowałem się ubiegać o stanowisko burmistrza.

Ukończyłem studia na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Architektury o specjalizacji Architektura i Urbanistyka. Moja kariera zawodowa skupia się głównie na pracy jako urbanista, działając w procesach kształtowania przestrzeni miejskiej. Od szkoły średniej, gdzie ukończyłem Technikum Budowlane, moja praca koncentruje się na branży budowlanej, z naciskiem na niepraktyczne i nieodpowiednie aspekty. Mam za sobą doświadczenie w dostrzeganiu oraz analizowaniu propozycji zmian mających na celu poprawę funkcjonowania społeczeństwa w otaczającej ich przestrzeni.

Jestem osobą wszechstronną i pełną energii, angażującą się społecznie od zakończenia studiów. Nie sposób wymienić wszystkich moich aktywności, ale do najważniejszych zaliczyć można moje zaangażowanie w Stowarzyszeniu Księstwo Nyskie, którego jestem prezesem od 2007 roku. Dodatkowo, pełniłem funkcję przewodniczącego Rycerstwa Śląskiego i jestem członkiem Kapituły Rycerstwa Polskiego.
Od 2019 roku moim celem jest utworzenie Muzeum Techniki w Nysie oraz ratowanie pamięci po dawnej Fabryce Samochodów Dostawczych Nysa. Moje działania cieszą się uznaniem mieszkańców miasta.
Kandydując na burmistrza, pragnę zadbać o dobro Nysy i jej mieszkańców. Chcę zmienić sposób postrzegania miasta jako wspólne dobro, a nie tylko narzędzie. Moim celem jest przywrócenie kompetencji specjalistom oraz umożliwienie mieszkańcom większego wpływu na decyzje dotyczące miasta poprzez uczciwe konsultacje
społeczne i transparentną strategię rozwoju. Moją rolą będzie nadawanie ambitnych celów oraz dbanie o równowagę potencjału miasta, uwzględniając jego historię i dziedzictwo lokalne. Dodatkowo, zamierzam
wspierać organizacje pozarządowe oraz podejmować trudne tematy, będąc otwartym i szczerym wobec mieszkańców.
Wspominając obecnego burmistrza, doceniam jego osiągnięcia, ale widzę również potrzebę nowych kierunków zmian dla miasta.
Zapraszam do udziału w wyborach 7 kwietnia 2024r. i proszę o Wasz głos.

Andrzej Stadnik
Kandydat na Burmistrza Nysy

Dziesiątka Stadnika

1.

Dbałość historyczna miasta

 • Stworzenie przestrzeni upamiętniającej historię lokalną - Dom Dziedzictwa Przemysłu i Techniki Gminy Nysa. Potencjałem jest Fabryka Samochodów Dostawczych Nysa, Zakład Urządzeń Przemysłowych, Fabryka Pomocy Naukowych, Cukry Nyskie, Garnizonu Wojskowego, itd.
 • Indywidualny program rewitalizacji systemu Pruskich umocnień obronnych w Nysie. Strategia długoterminowa, program podniesienia atrakcyjności turystycznej , konsultacje międzynarodowe, wykorzystanie ogromnego potencjału na skalę europejską, uwypuklenie niepowtarzalności rozwiązań niektórych umocnień.
 • Odświeżenie gminnego rejestru zabytków z nadaniem mu nowego wymiaru wartości obiektów.
 • Objecie opieką lokomotywy parowej - podjęcie realnych działań zmierzających do jej odrestaurowania
 • Inwestycje w renowację zabytków i miejsc kultury, aby zachować dziedzictwo historyczne miasta.
 • Edukacja historyczna – wsparcie organizacji pozarządowych.

2.

Rozwój infrastruktury miejskiej

 • Obniżenie kosztów budowy mieszkań przez spółki gminne. Dążenie do obniżeniakosztów budowy mieszkań do poziomu rynkowego około 5 000 zł/m2 (obecnie 11 000 zł/m2)pozwoli zaoszczędzić ok. 100 mln złotych i wybudować za to np. drogi, place zabaw dla dzieci oraz miejsca wypoczynku dla seniorów.
 • Wykorzystanie zasobów gminnych poprzez optymalizację wykorzystania i powstrzymanie wyprzedaży zasobów gminnych, a przeznaczenie ich na potrzeby społeczne (nieruchomości przeznaczone na sprzedaż, które można adoptować na potrzeby mieszkańców) np. obiekt po Caritas na Głuchołaskiej, teren poligonu.
 • Opracowanie nowej Strategii Rozwoju miasta – dokumentu realnego zwykorzystaniem potencjału miasta w odniesieniu do czasów teraźniejszych.
 • Wykorzystanie aktualnego zakresu dokonanych inwestycji, uwzględniając wartości historyczne i kierunki rozwoju miasta oraz potencjał zasobów terenowych Gminy.
 • Rozpoczęcie budowy dróg oczekujących na wykonanie w oparciu czytelny harmonogram kolejności realizacji inwestycji drogowych.
 • Budowa nowej przeprawy mostowej w celu udrożnienia przepływu komunikacyjnego na terenie zurbanizowanym miasta Nysa przez rzekę Nysę Kłodzką.
 • Zagospodarowanie poligonu – centrum biznesowo - rekreacyjno – sportowe.
 • Dbałość o lokalny styl zabudowy, kulturę architektoniczno – urbanistyczną, ład przestrzenny, wyzwolenie pośród architektów wrażliwości przestrzennej nadając unikalny styl urbanistyczny i architektoniczny np. nawiązujący do fortyfikacji, zabudowy fortecznej i do architektury historycznej .
 • Parkuj i Jedź w Nysie – system parkingów strategicznych „parkuj i jedź”. Powrót do bezpłatnego parkingu przy centrum przesiadkowym. Stworzenie nowych obszarów parkowania umożliwiających odciążenie niedrożnego układu komunikacyjnego miasta.
 • Rozwój transportu publicznego, w tym przemyślane stworzenie liczby linii autobusowych, poprawa częstotliwości kursów i ich celowości.
 • Logiczna i perspektywiczna budowa nowych ścieżek rowerowych i chodników, abypoprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
 • Polityka czystych i bezpiecznych podwórek. Program estetycznych i osłoniętych wiat śmietnikowych (w niektórych przypadkach zamkniętych wiat).
 • Zdecydowane „Nie” dla sprzedaży ogrodów działkowych pod budownictwo mieszkaniowe.
 • Kanał ULGI – powrót do ważnej pod względem bezpieczeństwa miasta tematyki – pozyskanie środków zewnętrznych i dążność do realizacja strategicznego zadania.
 • Doprowadzenie do utworzenia zamiejscowego oddziału paszportowego w Nysie. 

3.

Wsparcie społeczności lokalnych

 • Wsparcie organizacji pozarządowych.
 • Wsparcie dla lokalnych produktów. Promowanie lokalnych przedsiębiorców i ich produktów oraz usług poprzez kampanie marketingowe i targi branżowe.
 • Wzmocnienie działań skupiających się na właściwym wychowaniu młodzieży i wspieraniu dobrych inicjatyw.
 • Pomoc w działalności stowarzyszeniom np. organizacjom pomocowym, grupom rekonstrukcyjnym. Wyważone wspieranie bez dyskryminacji.
 • Edukacja obywatelska na tematy gospodarcze.

4.

Rozwój turystyki i kultury

 • Faktyczne i skuteczne wykorzystanie potencjału turystycznego. Rozwój turystyki w tym potencjału Jeziora Nyskiego musi zostać poprzedzone jego oczyszczeniem i ochroną przed zakwitaniem w okresie letnim. Budowa infrastruktury adekwatnej do XXI wieku w tym między innymi promenady i ścieżki rowerowej wzdłuż jeziora z niezbędną infrastrukturą tj. kosze na śmieci ławki, toalety itp. Profesjonalne podejście do tej jakże ważnej gałęzi turystyczno-gospodarczej i promocyjnej obszaru Nysy.
 • Wsparcie dla turystyki w szerokim zakresie – ważny kierunek rozwoju dla Nysy, w tym m.in. wspieranie tworzenia nowych baz noclegowych, wspieranie małych podmiotów.
 • Stworzenie Aquaparku nad jeziorem – wprowadzenie całorocznej atrakcji wodnej.
 • Utworzenie jednej instytucji muzealno-wystawienniczej.
 • Odbudowanie potencjału kultury w mieście z czasów minionych – choćby tylko cofając się do okresu o dekadę wstecz. Przywrócenie wydarzenia: FOLK FIESTA, Jarmark Jakubowy, zmiana formuły wydarzenia jakim są DNI NYSY, wprowadzenie nowych wydarzeń w kalendarz przy współpracy z organizacjami społecznymi i wspieranie ich. Organizacja festiwali, koncertów i wydarzeń kulturalnych, które przyciągną turystów i zdecydowanie podkreślą unikalny charakter Nysy.
 • Wykorzystanie potencjału rozpoznawalności marki samochodu Nysa i przekucie w sukces marketingowy dla rozwoju wielu branż. Stworzenie wizytówek w przestrzeni miasta wykorzystując wizerunek samochodu Nysa ustawiając obiekty małej architektury z pojazdami w środku. Zainstalowanie w wielu miejscach miasta miniaturowych Nysek na wzór „Krasnali Wrocławskich” określając zadanie np. o nazwie: Nysa w Miniaturze: Małe Samochody, Wielka Historia. Wykorzystanie potencjału jako produkt lokalny i promocyjny miasta. Nieskończona ilość gadżetów : magnesy, breloczki, kubki pamiątkowe, kartki okolicznościowe, koszulki itd., itd.

5.

Partycypacja społeczna

 • Organizowanie regularnych spotkań z mieszkańcami, aby poznać ich opinie i pomysły na rozwój miasta.
 • Reprezentowanie głosu społeczeństwa.
 • Słuchanie mieszkańców i dostępność dla wszystkich.
  To mieszkańcy powinni być kreatorami przestrzeni która ich otacza, wypowiadać się w sprawach ważnych podczas konsultacji społecznych, inicjatorami działań i potrzeb.
  Nie zapominać o wykorzystywaniu doświadczenia ludzi z gminy. Kto lepiej zna problemy mieszkańców jak nie oni sami.
  W polityce lokalnej powinni być uwzględnieni społecznicy, którzy rozumieją bardzo dobrze potrzeby społeczne.
 • Utworzenie platformy internetowej umożliwiającej zgłaszanie pomysłów i opinii przez mieszkańców.
 • Prowadzenie otwartej i transparentnej administracji, publikacja informacji o działaniach urzędu i wydatkach budżetowych.
 • Współpraca z PANS Nysa wykorzystanie kreatywności studentów w wielu obszarach działania samorządu.

6.

Rozwój regionalny

 • Wyznaczenie kierunku rozwoju miasta i regionu z perspektywą długoterminową.
 • Tworzenie miejsc pracy i podjęcie skutecznych działań na rzecz zatrzymania i przyciągnięcia mieszkańców.
 • Wsparcie i lobbowanie na rzecz przywrócenia połączenia kolejowego z Wrocławiem oraz stworzenie warunków na centrum przesiadkowym aby była możliwość zatrzymywania się wszystkich przewoźników autobusowych.
 • Tworzenie programów wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców, w tym ulgi podatkowe i dotacje na rozwój.
 • Współpraca z władzami województwa i ościennych gmin w tym:
  - Prowadzenie dialogu i negocjacje w celu realizacji wspólnych projektów infrastrukturalnych i rozwojowych.
  - Organizowanie konferencji i spotkań międzyregionalnych, aby wymieniać doświadczenia i najlepsze praktyki.
  - Współdziałanie przy promocji turystycznej i kulturalnej, aby zwiększyć atrakcyjność regionu i przyciągnąć nowych inwestorów.

7.

Bezpieczeństwo publiczne

 • Edukacja obronna ludności, stworzenie planów przeciwdziałania kryzysom oraz inwentaryzacja i zagospodarowanie obiektów infrastruktury krytycznej m.in. schronów na wypadek konfliktów, podtrzymywanie sensowności kanału ulgi, itd.
 • Wzmacnianie służb mundurowych i monitorowanie obszarów o podwyższonym ryzyku przestępczości.
 • Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic i instalacja kamer monitoringu w celu zapobiegania aktom wandalizmu i przestępczości.
 • Współpraca z lokalnymi społecznościami w ramach programów profilaktycznych i integracyjnych.

8.

Zarządzanie publiczne

 • Plan naprawczy dla Agencji Rozwoju Nysy i innych spółek gminnych. Zakończenie ciągłego zadłużania miasta oraz wprowadzenie rozwiązań mających na celu m.in. racjonalizację kosztów ponoszonych przez mieszkańców na rzecz dostawców mediów jak również uporządkowanie różnych profilów działalności prowadzonych przez spółki.
  Zdecydowane i transparentne uporządkowanie profilu działalności spółek gminnych (usunąć nielogiczne obowiązki np. budowy domków nad jeziorem, zajmowanie się reklamą, itd.). nieracjonalne działania godzą w dobry wizerunek spółek.
 • Dbałość - przestrzeganie instrukcji stylu miejskiego i porządku miejskiego.
 • Odświeżenie i nadanie pierwotnej mocy dla kodeksu krajobrazowego, katalog mebli miejskich. Rozszerzenie działalności o kolejne działania jak o katalog przyrodniczy, katalog ładu na terenach wiejskich i osiedlach, itp.
 • Promowanie pracy społecznej.
 • Ukierunkowanie by samorządy były dla społeczeństwa – Gmina winna być tylko organem prowadzącym

9.

Wsparcie seniorów

 • Budowa wielofunkcyjnego domu seniora z uwzględnieniem potrzeb ludzi starczych i stworzenie im w tym miejscu poczucia przynależności i ważności ich grupy społecznej. Wprowadzenie prostych rozwiązań takich jak : preferencyjna stołówka, doradztwo w różnych zakresach, dbałość o kondycję senioralną fizyczną i psychiczną, miejsce spotkań grup tematycznych, itd.
 • Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych poprzez tzw. opiekę na odległość, (opaski bezpieczeństwa).
 • Wsparcie i zaangażowanie wolontariuszy którzy będą świadczyć codzienną pomoc osobom starszym.
 • Analiza usytuowanie obiektów uwzględniając tereny miejskie i wiejskie. Niektórzy seniorzy mogą chcieć w jesieni życia ciszę i spokój w spokojnych przestrzeniach , a inni wręcz będą poszukiwać wzmożonej aktywności poprzez angażowanie się np. w wydarzenia kulturalne, sportowe miasta czy regionu. 

10.

Ochrona srodowiska

 • Rozszerzona edukacja o zieleni miejskiej: Inwestycje w nowe parki, ogrody społeczne i nasadzenia zieleni na terenie gminy, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza oraz estetyki miejskich przestrzeni. Współpraca ze szkołami, urzędem pracy, zakładem karnym, organizacjami, społeczeństwem gminy.
 • Docenienie potencjału Rodzinnych Ogródków Działkowych.
 • Edukacja Ekologiczna: Organizacja warsztatów, prelekcji i akcji edukacyjnych w szkołach i lokalnych placówkach, aby zwiększyć świadomość ekologiczną mieszkańców.
 • Ochrona Zasobów Wodnych: Programy ochrony i rekultywacji rzek, stawów i innych zbiorników wodnych, a także zachęty do oszczędzania wody.
 • Promocja Transportu Publicznego i Rowerów: Wybudowanie ścieżek rowerowych z uwzględnieniem sugestii społeczeństwa Nysy i okolic. Ścieżki przemyślane z uwzględnieniem perspektywy rozwoju miasta.
 • Dążenie do stworzenia systemu darmowych biletów na transport publiczny oraz promowanie korzystania z rowerów jako środka transportu – stworzenie parkingów rowerowych
 • Wspieranie inicjatyw proekologicznych i budowa infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.
 • Zrównoważony rozwój z wykorzystaniem zielonej energii.

Rejestry

Rejestr wpłat
Rejestr wpłat

od osób fizycznych na rzecz Komitetu Wyborczego

Rejestr kredytów
Rejestr kredytów

zaciągniętych przez Komitet Wyborczy

Kontakt

Telefon

+48 602 635 218

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy w Otmuchowie o/Nysa
95 8872 1026 0031 5027 2000 0010

© Copyright 2024 KWW Tradycja Rozwój Nowoczesność

Free AI Website Maker